SignalR – Ứng dụng thời gian thực với ASP.NET (Phần I)

Một số ứng dụng real-time phổ biến mà chúng ta thấy. Gmail: Bạn gủi mail và bên kia nhận mail ngay lập tức mà ko cần load lại trang. Facebook: bạn nhận ngay thông báo khi có comment hoặc like… Google Analytics: Thống kê số người ghé thăm website của bạn. tại vị trí địa lý nào, ở địa chỉ nào…. Tất cả các ứng dụng đó người ta gọi là ứng dụng thời gian thực. Mình sẽ demo 1 ứng dụng thêm, xóa, sửa, lấy danh sách từ database theo real-time nhé.

Xem thêm →

SignalR – Ứng dụng thời gian thực với ASP.NET (Phần II)

Tiếp theo phần I về Lập trình ứng ứng dụng thời gian thực với SignalR trong ASP.NET MVC 5

Xem thêm →

SignalR – Ứng dụng thời gian thực với ASP.NET (Phần III)

Tiếp theo phần II về các làm ứng dụng thời gian thực với SignalR trong ASP.NET MVC 5.

Xem thêm →

Ứng dụng thời gian thực - Quản lý công văn ASP.NET MVC 5

ASP.NETMVC 5 + Bootstrap + SignalR. Demo về realtime quản lý công văn [tương tự như gửi mail]

Xem thêm →

SignalR - Demo nhỏ về notifycation tựa facebook ASP.NETMVC 5

Ứng dụng real-time show notyfication tựa facebook ASP.NET MVC 5

Xem thêm →

Hướng dẫn ứng dụng SignalR vào project quản lý công văn phần I

Hướng dẫn sử dụng SignalR vào quản lý công văn phần 1

Xem thêm →

Phần II Gửi công văn và đính kèm file

Ứng dụng signalR vào quản lý công văn real-time

Xem thêm →

Giới thiệu sơ qua về ý tưởng website quản lý công văn

trình bày cách làm và bản chất của nó qua việc ứng dụng signalR

Xem thêm →

Demo chat bản thử nghiệm giành cho facebook

Demo chat bản thử nghiệm giành cho facebook. ASP.NET MVC 5, SignalR

Xem thêm →
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!