Lời kêu gọi tiếp tục phát triển bảo trì dự án Ibus-Unikey cho Ubuntu

Cài đặt g++,netbeans, GTK+ trên ubuntu

Xem thêm →

Dev GTK+ với netbeans trên Ubuntu 16.04 LTS

Develop GTK 3+ với Netbeans trên Ubuntu 16.04 LTS

Xem thêm →

Đường dẫn ổ đĩa C trong wine trên Ubuntu 16.04 LTS

Thông thường khi cài ứng dụng windows trên wine. Bạn thắc mắc là Ổ C giống như trên win nằm ở đâu để khi cần bạn crack ứng dụng chăng hạn. Xem hướng dẫn này sẽ rõ.

Xem thêm →

Cài đặt, gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu 16.04 LTS

Cài đặt, gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu 16.04 LTS

Xem thêm →

Gở bỏ phần mềm trên wine

Gở bỏ phần mềm trên wine

Xem thêm →

Thiết lập packet tracer 7 trên Ubuntu 16.04 LTS

Thiết lập packet tracer 7 trên Ubuntu 16.04 LTS

Xem thêm →
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!