Lấy lại các file mà virus đã ẩn trong USB

Vào một ngày USB của bạn bị mât hết tất cả các file. Các bạn yên tâm là file trong USB vẫn còn nhé chúng không mất đi mà chỉ bị ẩn đi thôi.

Xem thêm →

Cấu hình tài khoản mail outlook trong Microsoft Outlook 2010

Thêm tài khoản mail outlook vào trong Microsoft Outlook 2010

Xem thêm →
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!