Lời nói đầu về các bài viết trên blog này

Giới thiệu các công cụ sử dụng để code cho các bài viết

Xem thêm →

Tạo 1 project ASP.NET MVC 5 và chạy thử

Chạy thử ứng dụng ASP.NET

Xem thêm →

Hiển thị dữ liệu tiền tệ Việt Nam trong ASP.NET MVC

Hiển thị dữ liệu trình bày dạng tiền tệ trong việt Nam

Xem thêm →

Phân trang với thư viện PagedList trong ASP.NET MVC

Bạn muốn tạo code phân trang mà không biết. Hãy dùng thử thư viện sau của ASP.NET MVC nhé

Xem thêm →

Image responsive trong Ckeditor

Khi các bạn chèn 1 ảnh trong ckditor nếu ảnh đó lớn quá thì nội dung ảnh đó sẽ bị tràn ra bên ngoài nhìn rất xấu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết vấn đề này

Xem thêm →

Ajax comment system ASP.NET MVC 5

Bạn muốn xây dựng được 1 ứng dụng có bình luận vào bài viết. ngoài việc sử dụng plugin mạng xã hội thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn code chức năng bình luận.

Xem thêm →

Tạo button cập nhật trạng thái bằng ajax ASP.NET MVC 5

Giã sử các bạn có 1 trang diễn đàn như CongdongCViet.com mà trong đó có các thành viên bị ban nick chẳng hạn khi bạn click vào thành viên nào thì thành viên đó bị ban. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này.

Xem thêm →

Đôi điều về kiểu dữ liệu Uniqueidentifier trong SQL Server

Các bạn thường hay thiết kế khóa chính với primary key là int hoặc bigint tự tăng đúng không? Với kiểu dự liệu này giá trị tối đa mà ta có là: 2^31-1 (2,147,483,647) đối với int. Vậy khi table bạn tạo như trên nó lưu khoảng 5 năm, 10 năm… tới 1 ngày nào đó nó sẽ đầy và không thể chứa được nữa. Kiểu dữ liệu uniqueidentifier sau đây sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Xem thêm →

Ajax return HTML ASP.NET MVC 5

Bạn không muốn refresh lại trang khi gọi vào action trong controller. Hãy sử dụng ajax để làm điều này nhé!

Xem thêm →

Ứng dụng giải thuật sắp xếp vào trộn đề câu hỏi trắc nghiệm

Sử dụng các giải thuật Quick Sort, Merge Sort, Bubble Sort ... vào giải thuật trộn đề trắc nghiệm

Xem thêm →
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!