Thiết lập packet tracer 7 trên Ubuntu 16.04 LTS

Packet Tracer là một phần mềm giả lập mạng dùng trong học tập sử dụng các thiết bị mạng (router/switch) của Cisco. Nó được hãng Cisco cung cấp miễn phí cho các trường lớp, sinh viên đang giảng dạy/ theo học chương trình mạng của Cisco. Sản phẩm cung cấp một công cụ để nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của mạng và các kỹ năng làm việc với hệ thống Cisco.

 

Đăng nhập trang https://www.netacad.com. Chọn mục Resources->Download Packet tracer. chọn bản linux 64. Sau khi down về giải nén. Và cài đặt theo các bước sau Video (https://www.youtube.com/watch?v=YIu2TpwR8Gc).

tóm tắt các bước thực hiện:

Giải nén file Packet Tracer 7.2 for Linux 64 bit.tar.gz

Mở terminal nhập: tại thư mục giải nén nhập:

./install

và làm theo hướng dẫn thư mục cài đặt để mặc định là /opt/pt

Sau khi cài đặt xong mở thư mục /opt/pt/bin chạy trực tiếp packettracer7

Leave a Comment:
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!