Gở bỏ phần mềm trên wine

Sau khi cài đặt các soft thông qua wine. Nếu như bạn muốn gỡ bỏ thì sử dụng lệnh sau:

wine uninstaller

Ở trên là danh sách phần mềm đã cài thông qua wine. chọn cái nào muốn gỡ bỏ rồi ấn remove.

Lưu ý:

Wine Gecko không được gỡ nhé.

Trước khi bắt đầu cài soft nên chạy lệnh winecfg chọn phiên bản windows 7 hoặc hơn nhé.

Đây là notepad++ mình cài

Leave a Comment:
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!