Cài đặt, gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu 16.04 LTS

  • Sử dụng dòng lệnh

sudo apt-get install brasero

trong đó brasero là tên gói cần cài đặt.

Ví dụ trên là cài đặt phần mềm ghi đĩa CD/DVD.

  • Sử dụng Ubuntu Software

 

  • Cài đặt qua các file cài đặt

Các file cài đặt có phần mở rộng dạng .sh, .deb

Chỉ cần double click vào file là cài đặt thôi (nhớ chọn cho phép là file thực thi thông qua property file)

 

  • Gở bỏ phần mềm

tìm trong thư mục cài đặt phần mềm file Uninstall.sh chạy file này qua terminal.

 

  • Gỡ bỏ sử dụng lệnh

gõ lệnh 

dpkg --list

 kiểm tra xem chương trình đó có nhiều gói cài đặt không. nếu có nhiều gói cài đặt thì dùng lệnh sau để gở:

sudo apt-get --purge remove gimp

Nếu có 1 gói thì dùng lệnh:

sudo apt-get remove furiusisomount

 

Leave a Comment:
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!