Đường dẫn ổ đĩa C trong wine trên Ubuntu 16.04 LTS

Thông thường khi cài ứng dụng windows trên wine. Bạn thắc mắc là Ổ C giống như trên win nằm ở đâu để khi cần bạn crack ứng dụng chăng hạn.

Sau khi cài wine và winetricks qua câu lệnh:

sudo apt-get install wine
sudo apt-get install winetricks

Mặc định thư mục C của wine nó chưa xuất hiện. Bạn vào terminal gõ winetricks nó sẽ xuất hiện như sau:

bạn chọn bất cứ cái nào cũng được, để nhanh nên chọn Browser files, OK vài thứ là sẽ xuất hiện thư mục .wine trong Home. chỉ việc vào Home bật View / Show hidden files là thấy.

Vậy là bạn có thể crack phần mềm như trên win chẳng hạn.

Hy vọng bài viết có ích!

Leave a Comment:
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!