Share source code C# 8-Puzzle

Source code

Chương trình 8-Puzzle (kèm tài liệu)

Sử dụng thuật toán A*, mảng 2 chiều

được cải tiến từ source của tác giả yingyang (sử dụng mảng một chiều, giải thuật A* chưa tìm được đường đi tốt nhất).

Chương trình demo lại giống với

http://www.8puzzle.com/index.html

 

Leave a Comment:
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!